Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė – eilėraščiai, dainų tekstai, prasmė, pamokslas ir vaizdai

FAKTAI IR GYVENIMAS

Kiekvienas nori gyventi be nerimo, liūdesio, skausmo, nusivylimo ir kitų neigiamų dalykų. Kad galėtumėte mėgautis antgamtine jėga, kylančia iš Viešpaties, jums reikia, kad Jo džiaugsmas sklandytų jumyse. Taip pat turite pasiekti tokį lygį, kad galėtumėte pareikšti: „Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė“. Toks smalsus protas kaip jūsų gali paklausti: „Koks ryšys tarp Viešpaties džiaugsmo ir stiprybės? Kaip atrasime iš Šventojo Rašto puslapių, liūdesys išsekina jūsų energiją, bet džiaugsmas suteikia jėgų. Kai būsite sustiprinti, galite nueiti toli gyvenime ir net įvykdyti savo užduotį žemėje.

 Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė
ŠALTINIS: canva.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Depositphotos

Sutiksite, kad silpnas žmogus apsiriboja tuo, ką gali. Tiesą sakant, kai esate kelionėje ir pavargstate ar išsekę, judėti toliau tampa sudėtinga, o gal net neįmanoma. Štai kodėl kiekvienam iš mūsų reikia stiprybės. Kiek gyvenime pažįsti žmonių, kurie pasidavė, nes pritrūko jėgos? Be to, kiek žinote žmonių, kurie pasidavė didelei pagundai, kurią būtų galėję įveikti vien todėl, kad nebeturėjo jėgų atsispirti? Aš stengiuosi vairuoti, kad negalime apsieiti be jėgų ir jos turi būti visą laiką.

Taip pat skaitykitePo 9 mėnesių nedarbo ponia prašosi darbo, sako neprieštaraujanti būti taksi vairuotoja

TAIP PAT SKAITYKITE: Viešpaties palaiminimas – pamokslas, prasmė ir eilutė

Patarlių 24 skyriaus 10 eilutėje Šventasis Raštas sako:

Jei alpsti nelaimės dieną, tavo jėgos menkos.

Čia matome ryšį tarp jėgos ir mūsų gebėjimo įveikti pagundas. Dar daugiau, ką Nehemijas turi omenyje sakydamas, kad Viešpaties džiaugsmas yra tavo stiprybė? Manau, kad tai turėtų jus susirūpinti. Šiuo tikslu išsiaiškinkime, ką tiksliai nurodo ši Šventojo Rašto eilutė.

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybės prasmė

Nors stengiamės tinkamai suprasti šį teiginį, manau, kad pirmiausia turėtume išsiaiškinti, koks yra Viešpaties džiaugsmas. Dabar, jei pažvelgsite į tą teiginį labai gerai, pastebėsite, kad jame nebuvo parašyta, kad „džiaugsmas iš Viešpaties“ arba „džiaugsmas Viešpatyje“; ten buvo parašyta „Viešpaties džiaugsmas“. Tai reiškia, kad yra ypatingas džiaugsmas, kuris priklauso Viešpačiui. Tiesą sakant, tai rodo, kad Dievas turi džiaugsmą. Dievas yra laimingas ir Jis visada nori, kad ir kiekvienas Jo vaikas būtų laimingas. Nors pasaulietiški dalykai pasaulyje gali suteikti jums laikiną džiaugsmą arba tai, kas vadinama laime, tikras džiaugsmas kyla iš Viešpaties.

Taip pat skaitykite

Ilgą laiką aš tave myliu žinutes, kurias siųsiu savo merginai

Yra Dievo duodamo džiaugsmo matmuo, kurio pasaulis negali suteikti. Šis džiaugsmas yra toks įspūdingas, kad paprastais žodžiais jo neįmanoma paaiškinti ar išreikšti. Šis džiaugsmas yra iš Dievo ir taip pat kyla iš Jo. Kai kas nors susiduria su šiuo džiaugsmu, jis tokį žmogų pakeičia, o vieną kartą nuliūdęs žmogus staiga spinduliuoja Dievo šlove. Taigi, kai kalbame apie Viešpaties džiaugsmas, mes kalbame apie širdies džiaugsmą, kylantį iš supratimo, kad mes pažįstame Dievą, pasiliekame Kristuje ir kad esame pripildyti Jo Šventosios Dvasios.

Yra ypatingas džiaugsmas, kurį patirsite, kai būsite tikri, kad su jumis yra nuolatinis Dievo buvimas. Dėl to net ten, kur niekas nėra šalia arba kai atrodo, kad visi tave apleido, esi laimingas ir pasitikintis eidamas toliau, nes žinai, kad Dievas visada yra su tavimi, nors tu Jo nematai. Be to, supratimas, kad esate Dievo valioje ir esate priimtinas Jam, suteikia jums užtikrintumo jausmą, kad nėra nieko, kas jus supurtytų.

Taip pat skaitykite

Juokingi Ganos anekdotai, kurie privers jus juoktis

Trumpai tariant, kai sakome: „Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė“, tai tiesiog reiškia, kad džiaugsmas pažinti Viešpatį, vaikščioti pagal Jo valią ir daryti tai, kas Jam patinka, suteikia mums stiprybės. Nehemijas, pasakęs šį pareiškimą, taip pat turi kalbėti apie labai artimų santykių ir bendrystės su Viešpačiu supratimą. Šis džiaugsmas kyla iš Viešpaties, todėl niekas negali jo sugadinti ar sugadinti. Kitaip tariant, kai tikintysis sako: „Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė“, kaip tai paaiškina Charlesas Spurgeonas, „...tikintysis jaučia visišką pasitenkinimą, palikdamas save į amžinos ir nekintamos meilės rankas“. Tai taip pat kyla iš įsitikinimo, kad ateitis, kad ir kokia ji būtų, yra garantuota dieviškojo gėrio.

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybės eilutė

1 Visi žmonės kaip vienas susirinko į gatvę, esančią prieš vandens vartus. Jie liepė raštininkui Ezrai atnešti Mozės įstatymo knygą, kurią Viešpats buvo įsakęs Izraeliui.

Taip pat skaitykite

Saldžių dalykų pasakyti savo vaikinui po kovos

2 Kunigas Ezra septinto mėnesio pirmą dieną atnešė įstatymą vyrų ir moterų susirinkimui bei visiems, kurie suprato.

3 Jis skaitė ten prieš gatvę, kuri buvo priešais vandens vartus nuo ryto iki vidurdienio, prieš vyrus, moteris ir tuos, kurie galėjo suprasti. ir visos tautos ausys žvelgė į Įstatymo knygą.

4 Rašto žinovas Ezra atsistojo ant medinės sakyklos, kurią jie buvo tam padarę. o šalia jo stovėjo Matitijas, Šema, Anajas, Ūrija, Hilkijas ir Maasėjas, jo dešinėje. o kairėje – Pedajas, Mišaelis, Malkijas, Hašumas, Hašbadana, Zacharijas ir Mešulamas.

5 Ezra atidarė knygą visos žmonių akyse. (nes jis buvo aukščiau už visus žmones;) ir jam atidarius, visi žmonės atsistojo.

Taip pat skaitykite

Kodėl tu mane myli? 30+ geriausių nuoširdžių atsakymų, kai užduodamas klausimą

6 Ezra laimino Viešpatį, didįjį Dievą. Visi žmonės atsakė: „Amen, amen, pakeldami rankas“. Jie, nulenkę galvas, garbino Viešpatį veidu į žemę.

7Jėzuė, Banis, Šerebija, Jaminas, Akubas, Šabetajas, Hodijas, Maasėjas, Kelita, Azarija, Jozabadas, Hananas, Pelaja ir levitai leido žmonėms suprasti įstatymą, ir žmonės atsistojo į savo vietą.

8 Taigi jie aiškiai perskaitė knygoje Dievo įstatymą, suprato ir leido suprasti skaitymą.

9 Nehemijas, kuris yra Tiršata, ir kunigas raštininkas Ezra, ir levitai, mokę žmones, sakė visai tautai: “Ši diena yra šventa VIEŠPAČIUI, jūsų Dievui. neliūdėk ir neverk. Juk visi žmonės verkė, išgirdę įstatymo žodžius.

10 Tada jis jiems tarė: “Eikite, valgykite riebų, gerkite saldų ir siųskite porcijas tiems, kuriems nieko nėra paruošta, nes ši diena yra šventa mūsų Viešpačiui. Negailėkite! nes Viešpaties džiaugsmas yra tavo stiprybė.

Taip pat skaitykite

Galingos šlovinimo ir garbinimo Biblijos eilutės (su vaizdais)

- Nehemijo 8:1-10 (KJV)

 Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė
ŠALTINIS: canva.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Originalas

Norint geriau suprasti šią ištrauką, pravartu iš anksto žinoti, kas atvedė į skyrių. Ilgą laiką Jeruzalės miesto siena buvo sugriauta ir palikta apleista. Sužinojęs apie tai, Nehemijas sutelkė žmones ją atstatyti. Kai tai buvo baigta, žmonės, kaip buvo įprasta, susirinko klausytis vyresniojo kunigo Mozės įstatymo. Klausydamiesi jie visi įsirėžė į širdį ir jautėsi kalti dėl visų neteisingų dalykų, kuriuos padarė savo kūrėjui. Ši kaltė privertė žmones apraudoti. Tačiau, užuot verkęs, Nehemijas atsistojo ir turėjo paaiškinti žmonėms, kad tą akimirką, kai jie buvo, laikas ne verkti, o laikas džiaugtis dėl miesto sienos atstatymo.

TAIP PAT SKAITYKITE: Mano pagalba ateina iš Viešpaties – pamokslas, giesmė, žodžiai ir prasmė

Taip pat skaitykite

Viešpats yra mano ganytojas: psalmė, reikšmė, giesmė ir pamokslas

Iš šio įvykio verta pasimokyti, kad ir kiek toli būtume nuėję kaip nusidėjėliai ar maištaujantys vaikai, atkūrimo Dievui akimirką niekada ne laikas kaltinti save dėl savo neteisingų poelgių, o laikas džiaugtis. . Taip yra todėl, kad tai didelė dovana ir reta privilegija sugrįžti į bendrystę su Dievu. Taigi, užuot vėl liūdėję, Dievas nori, kad džiaugtumėmės. Jis nori, kad būtume laimingi Jo šlovei ir gėdai velnio, kuris iš pradžių mus suklaidino.

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybės pamokslas

Ką darai, kai staiga atrandi, kad jumyse nebėra jėgų? Tokiais atvejais geriausias žingsnis, kurį galite žengti, yra pažvelgti į Dievą. Dievas turi sprendimą kiekvienai situacijai, kad ir kokia nemaloni ji būtų; Jis nuolat laukia, kol mes Jo šauksime. Teiginyje „Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė“ yra du dalykai, kurie yra susiję vienas su kitu, ir jie yra: džiaugsmas ir stiprybė.

Taip pat skaitykite

Prancūziškų bučinių patarimai ir gudrybės

Vėlgi, Galatams 5:21, mums sakoma, kad Dvasios vaisius yra džiaugsmas. Netiesiogiai džiaugsmas kyla iš Šventosios Dvasios, todėl tai yra dvasinė dorybė. Tai nėra fizinė ir todėl nėra manipuliuojama. Dar daugiau, tai, kad jis nėra fizinis, reiškia, kad tai nėra pagrįsta aplinkybėmis. Tai reiškia, kad tai neturi nieko bendra su tuo, kas tau ar aplinkui sekasi gerai ar ne. Tai tikras džiaugsmas, kurį kiekvienas turi stengtis gauti.

Bet kaip gauti tokį džiaugsmą, apie kurį aš kalbu? Pažiūrėkite, kas sakoma Psalmėje 16:11 (KJV):

Tu parodysi man gyvenimo kelią. Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė; Tavo dešinėje yra malonumai per amžius.

Naujojoje anglų kalbos vertimo Biblijoje ši eilutė įrašyta taip:

Tu vedi mane gyvenimo keliu; Aš patiriu absoliutų džiaugsmą tavo akivaizdoje ; tu visada man teikia didžiulį malonumą.

Taip pat skaitykite

Viešpaties baimė yra išminties pradžia – patarlė, Biblijos eilutė, prasmė ir pamokslas

Yra absoliutus džiaugsmas, kuriuo mėgausitės kaskart, kai būsite Dievo akivaizdoje. Vadinasi, nuolatinis buvimas Dievo akivaizdoje kvalifikuoja ir garantuoja nuolatinį džiaugsmo srautą, kuris suteiks dieviškos jėgos.

TAIP PAT SKAITYKITE: Pripildyk mano taurę viešpatie – pamokslas, daina, žodžiai ir prasmė

Kai visą laiką suvoki Dievo buvimą ir nešiojiesi jį visur, kur eini, tave pagyvina dieviška jėga. Ši jėga išlaikys jus taip, kad kol kiti alpsta, jūs vis tiek stovėsite. Kol kiti pasiduos, tu judėsi toliau. Tai yra tokia stiprybė, kurios jums reikia. Tai stiprybė, kylanti iš supratimo, kad Dievas yra su tavimi, todėl niekas negali būti prieš tave; niekas negali jums pakenkti ar pakenkti. Jūs esate dieviškai apsaugotas ir apsaugotas. Yra ir kitų būdų, kuriais galite patirti Viešpaties džiaugsmą, kad pasisemtumėte stiprybės, jie paaiškinti toliau:

Taip pat skaitykite

Viešpaties palaiminimas – pamokslas, prasmė ir eilutė

 • Pasitikėk Viešpačiu. Psalmė 5:11 (KJV) sakoma „Bet tegul džiaugiasi visi, kurie tavimi pasitiki, tegul visada šaukia iš džiaugsmo“. Kai išmoksite pasitikėti Dievu, visada mėgausitės Jo jėgomis.
 • Gyvenk dorai (Psalmė 132:9) . Dievas yra teisus ir Jį nuolat traukia teisūs žmonės. Kai įsipareigojate gyventi dorai, visada mėgausitės neribota prieiga prie Jo džiaugsmo, kuris atkurs jumyse Jo stiprybę.
 • Išmokite visada tarti tinkamus žodžius (Patarlių 15:23) . Įsitikinkite, kad pasakėte tinkamus žodžius, kurie paskatins tuos, kurie jūsų klauso. Tai taip pat suteikia jums džiaugsmo.
 • Ilsėkis Šventosios Dvasios galioje (Romiečiams 15:13) . Šventoji Dvasia yra geriausias jūsų palydovas gyvenimo kelionėje. Jei leisite Jam gyventi per jus ir pasirenkate būti Jo vadovaujamiems, jūs visada galite džiaugtis Jo džiaugsmu.

Taip pat skaitykite

Geriausi padrąsinimo žodžiai mylimam žmogui

Štai daina, kurioje kalbama apie Viešpaties džiaugsmą. Tai tokia įkvepianti daina, kurią naudodami galite pakelti nuotaiką kartais, kai norite pasiduoti. Verta klausytis vėl ir vėl. Žemiau yra dainos žodžiai.

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė dainų tekstai

[1 eilutė]

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė

[2 eilutė]

Tikėjimo žodis arti tavęs

Netgi tavo burnoje

Tikėjimo žodis arti tavęs

Netgi tavo burnoje

Tikėjimo žodis arti tavęs

Netgi tavo burnoje

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė

[3 eilutė]

Jis duoda man gyvojo vandens

Ir aš nebetrokščiau

Jis duoda man gyvojo vandens

Taip pat skaitykite

Visada laiminsiu viešpatį – pamokslą, dainą, žodžius ir prasmę

Ir aš nebetrokščiau

Jis duoda man gyvojo vandens

Ir aš nebetrokščiau

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė

[4 eilutė]

Kadangi tu turi Jo džiaugsmą

Su juo galite šaukti

Kadangi tu turi Jo džiaugsmą

Galite su juo šokti

Kadangi tu turi Jo džiaugsmą

Galite su juo juoktis

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybės daina yra garbinimo ir šlovinimo daina, kurią parašė Alliene Vale. Jis buvo pagrįstas įkvėpimu, kurį autorius sėmėsi iš Nehemijo 8:10. Nuo tada, kai ji buvo išleista 1971 m., bėgant metams, daina buvo daugelio padrąsinimo šaltinis ir padėjo daugeliui paguosti sudaužytą širdį.

Šiandien dainą galima rasti daugelyje internetinių gospel muzikos parduotuvių, tokių kaip Word to Worship ir Šlovinimas Kartu . Įdomu tai, kad be to, kad dainą galima klausytis internete, kai kuriose iš šių internetinių gospel muzikos parduotuvių yra ir „The Joy of the Lord“ mp3 atsisiuntimo failas. Tai suteikia jums lengvą prieigą prie dainos bet kuriuo metu. Ir jei norite, visada galite atsisiųsti dainą į savo iPod, išmanųjį telefoną ar bet kurį kitą įrenginį.

Taip pat skaitykite

Mano pagalba ateina iš Viešpaties – pamokslas, giesmė, žodžiai ir prasmė

Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybės atvaizdai

Žemiau yra keletas vaizdų, vaizduojančių Viešpaties džiaugsmą, kuriais galite pasidalinti su draugais ir netgi atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną kaip įkvėpimo šaltinį.

 Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė
ŠALTINIS: unsplash.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Depositphotos

Štai dar vienas gražus vaizdas, kurį galite naudoti norėdami visada priminti apie džiaugsmą, kuris yra Viešpatyje ir kaip jis suteikia stiprybės.

 Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė
ŠALTINIS: unsplash.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Depositphotos

Krikščionių citatos apie Viešpaties džiaugsmą

Toliau pateikiamos tik kelios citatos apie Viešpaties džiaugsmą. Tikrai rasite jas verta perskaityti ir pasidalinti.

 • Tai, ką aš trokštu pamatyti krikščionių tikintiesiems, yra gražus paradoksas. Noriu matyti juose Dievo radimo džiaugsmą, o tuo pat metu jie palaimingai Jo siekia. Noriu matyti, kaip jie mėgaujasi didžiuliu džiaugsmu, kad turi Dievą, tačiau visada Jo nori. – A.W. Tozeris
 • Nelabai kentėjau dėl Kristaus, bet noriu pasakyti, kad tie laikai, kuriuos kentėjau ir žinojau, kad tai dėl Jėzaus, buvo vieni laimingiausių laikų mano gyvenime. Negaliu apsakyti to neapsakomo džiaugsmo, kuris atėjo į mano širdį ir gyvenimą. - Adrianas Rodžersas
 • Kristaus džiaugsmas ir pasaulio džiaugsmas negali būti kartu. Pasaulinio džiaugsmo džiuginanti širdis negali jausti Dvasios paguodos; vienas iš jų sunaikina kitą, bet pašventintoje bėdoje Dievo žodžio paguoda jaučiama ir suvokiama pačiu protingiausiu būdu. - Abraomas Raitas
 • Siekti džiaugsmo reiškia jį prarasti. Vienintelis būdas tai pasiekti – nuosekliai eiti pareigos keliu, negalvojant apie džiaugsmą, o tada, kaip avis, jis ateina tikrai neieškotas, o mes „būdami kelyje“, Dievo angelas, džiaugiamės šviesiaplauke. , būtinai susitiksime. - Aleksandras MacLarenas
 • Tegul nė viena mano gyvenimo akimirka nepraleidžiama be Dievo buvimo šviesos, meilės ir džiaugsmo ir nė akimirkos nepasiduodu sau kaip indui pripildyti Jo Dvasios ir Jo meilės. - Andrew Murray
 • Kaip miela man buvo iš karto atsikratyti tų bevaisių džiaugsmų, kuriuos kadaise bijojau prarasti! Tu atvejai juos nuo manęs, Tu, kuris esi tikrasis, didžiausias džiaugsmas. Tu atstūmei juos nuo manęs ir užėmei jų vietą, Tu, kuris mielesnis už visus malonumus. - Augustinai
 • Kvailas kalbėjimas ir juokavimas – tai ne būdai, kuriais turėtų pasireikšti krikščioniškas linksmumas, o „dėkojimas“ (Ef. 5:4). Religija yra džiaugsmo ir džiaugsmo šaltinis, tačiau jos džiaugsmas išreiškiamas religiniu būdu – padėka ir šlove. - Čarlzas Hodžas

Taip pat skaitykite

Įžymios padėkos citatos, rodančios dėkingumą ir dėkingumą

Iki šiol jūs matėte, kad yra tiek daug Viešpaties džiaugsmo. Kai tai turi, tampi nesustabdomas ir taip pat įgauna galios siekti didybės. Taip yra todėl, kad Jo džiaugsmas yra tai, kas atkuria jėgą, su kuria jūs judate toliau gyvenime. Be to, jūs taip pat matėte iš Šventojo Rašto puslapių, kad vadovaudamiesi principais, kurie jus pastato ant platformos, kurioje galite pasiekti šį džiaugsmą, galite jame mėgautis ir tada galėsite drąsiai visiems pareikšti, kad ,,Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė“.

TAIP PAT SKAITYKITE: Biblijos eilutės apie davimą, dešimtinę ir aukas