Galingos šlovinimo ir garbinimo Biblijos eilutės (su vaizdais)

FAKTAI IR GYVENIMAS

Veiksminga padėka vyksta tada, kai nuoširdžiai šlovini Dievą. Taigi, jei ieškote kokių nors šlovinimo Biblijos eilučių, kurios jus motyvuotų, kai jums reikia dėkoti Dievui, tai yra galingos eilutės, kurias galite naudoti. Remiantis supratimu Izaijas 43:21 kuri sako, kad ' Šiuos žmones sukūriau sau; jie parodys mano šlovę “, akivaizdu, kad šlovinti Dievą ir garbinti Jį yra pagrindinė kiekvieno žmogaus pareiga. Todėl atvira širdimi skaitydami šias Biblijos eilutes turėtumėte geriau suprasti, kodėl reikia šlovinti ir garbinti Dievą ir kaip tai padaryti. padaryti tai efektyviai.

 garbinti Biblijos eilutes
ŠALTINIS: pexels.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Depositphotos

Dažnai buvo sakoma, kad galima melstis blogai, bet niekas negali girti. Dievas visada džiaugiasi, kai jį šlovini. Faktiškai, Psalmė 22:3 sako,

„Bet tu esi šventas, o tu, kuris gyveni Izraelio šlovinamuose“.Taip pat skaitykite

Kurios Biblijos eilutės apie laisvę įkvepia labiausiai? Skaityti daugiau nei 100 eilėraščių

Iš to mes suprantame, kad Dievas gyvena tose vietose ar atmosferose, kur Jį giria, ir atspėkite, ką? Kai išmoksti šlovinti ir garbinti Dievą, tu tik kviesi Jo buvimą į savo gyvenimą ir namus. Ir kai Jis apsigyvens tavo gyvenime ir namuose, tu gali būti tikras dėl didelių dalykų, kurie tau atsitiks.

Girkite ir garbinkite Biblijos eilutes

Štai keletas Biblijos eilučių apie šlovinimą ir garbinimą, kurios gali sužadinti jūsų dvasią, kad reikia šlovinti Dievą ir garbinti Jį Jo šventumo grožiu. Jie turi keletą žodžių, kuriuos galite pasakyti Dievui garbindami Jį. Be to, kai kurie iš jų suteikia naudą, gaunamą dėkojant Dievui.

1. Išėjimo 23:25 (NIV)

'Garbinkite Viešpatį, savo Dievą, ir Jo palaiminimas bus ant jūsų maisto ir vandens. Aš pašalinsiu iš jūsų ligas.'

Taip pat skaitykite

100+ sekmadienio palaiminimų, citatų, pranešimų ir vaizdų su maldomis

Aukščiau esančioje eilutėje ne tik liepiama garbinti Dievą, bet ir paaiškinama Dievo garbinimo nauda: Jo palaiminimas jums ir sveikas gyvenimas be ligų.

 garbinti Biblijos eilutes
ŠALTINIS: pexels.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Depositphotos

2. Psalmė 103: 1–5 (KJV)

1 Laimink Viešpatį, mano siela, ir visa, kas manyje, šlovink Jo šventą vardą.

2 Laimink, mano siela, Viešpatį ir nepamiršk visų jo pranašumų.

3 kuris atleidžia visas tavo kaltes; kuris išgydo visas tavo ligas;

4 Kas išperka tavo gyvybę iš pražūties; kuris vainikuoja tave mylinčiu gerumu ir švelniu gailestingumu;

5 Kas pasotina tavo burną gėrybėmis; kad tavo jaunystė atsinaujintų kaip erelio.

Aukščiau pateiktose eilutėse paaiškinamos priežastys, kodėl reikia garbinti Dievą. Pasak ištraukos, kai kurios iš jų apima tai, kad Dievas atleido tavo nuodėmes, išgydė tave nuo ligų, kurios galėjo atimti tavo gyvybę, ir kad Dievas laimina tave gyvenimo gėrybėmis.

Taip pat skaitykite

Skatinančios trumpos Biblijos eilutės apie tikėjimą ir stiprybę

3. 1 Kronikų 16:34-35

34 Dėkokite Viešpačiui! nes jis geras; nes jo gailestingumas amžinas.

35 Sakyk: 'Išgelbėk mus, mūsų išgelbėjimo Dieve, suburk mus ir išlaisvink mus iš pagonių, kad galėtume dėkoti tavo šventam vardui ir pasigirti tavo šlove'.

Aukščiau pateiktose eilutėse paaiškinama, kaip prašyti Dievo. Jame pateikiama pažanga, kaip tai turėtų būti daroma, ty po to, kai garbinate Dievą, galite pateikti savo prašymą Jam.

4. Habakuk 3: 17-18 (NIV)

17 Nors figmedis nežydi pumpurų ir nėra vynuogių ant vynmedžių, nors alyvuogių derlius nunyksta ir laukai neduoda maisto, nors garde nėra avių ir tvartuose nėra galvijų,

18 Vis dėlto aš džiaugsiuosi Viešpačiu, džiaugsiuosi Dievu, savo Gelbėtoju.

Taip pat skaitykite

Vestuvių metinių maldos ir linkėjimai, kurie ištirpdys jūsų mylimojo širdį

Dievas nenori, kad Jį šlovintumėte ir garbintumėte tik tada, kai viskas klostosi gerai; Jis nori, kad tai darytumėte visada. Iš aukščiau pateiktų eilučių galite matyti požiūrį, kurio Dievas nori, kad parodytumėte, kad ir kokia situacija būtų. Todėl, kad ir kaip pasisuks potvynis, visada svarbu išmokti šlovinti Dievą.

 garbinti Biblijos eilutes
ŠALTINIS: pexels.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Depositphotos

5. 2 Korintiečiams 1:3-4 (KJV)

3 Palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visos paguodos Dievas!

4 Kuris guodžia mus visuose mūsų varguose, kad galėtume paguosti bet kokio vargo ištiktuosius ta paguoda, kuria mus guodžia Dievas.

Visada gera garbinti Dievą, remiantis paguoda, kurią Jis mums suteikia bėdų metu. Nesvarbu, ar paguoda ateina iš Jo žodžio, per Jo Šventąją Dvasią, ar Jis siunčia ką nors tave padrąsinti, visada gera už tai padėkoti Dievui.

Taip pat skaitykite

Nuostabios kvailos citatos apie gyvenimą, meilę, draugystę, santykius 150

6. Psalmė 68:3-6

3 Bet teisieji tesidžiaugia; Tesidžiaugia jie Dievo akivaizdoje, tegul jie be galo džiaugiasi.

4 Giedokite Dievui, giedokite šlovę Jo vardui, šlovinkite danguje jojantįjį vardu Jah ir džiaukitės jo akivaizdoje.

5 Namų tėvas ir našlių teisėjas yra Dievas savo šventoje buveinėje.

6 Dievas pasodina vienišius į šeimas, išveda grandinėmis sukaustytus, o maištininkai gyvena sausumoje.

Dievas yra nuostabus ir Jo išminties lygis pranoksta mūsų supratimą. Tai viena iš priežasčių, kodėl giedoti šlovinimo ir garbinimo Dievui giesmes visada yra gerai. Jei apsidairysite ir atsižvelgsite į daugybę Dievo darbų, vertinti Jį už Jo išmintį yra gerai.

TAIP PAT SKAITYKITE: Viešpaties baimė yra išminties pradžia – patarlė, Biblijos eilutė, prasmė ir pamokslas

Taip pat skaitykite

Geriausi 2019 m. Ganos gospel muzikos vaizdo klipai

7. Psalmė 42:1–6, 11

1 Kaip elnė trokšta upelių, taip mano siela trokšta tavęs, Dieve.

2 Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Kada aš ateisiu ir pasirodysiu Dievo akivaizdoje?

3 Mano ašaros buvo mano maistas dieną ir naktį, kai jos man nuolatos sako: 'Kur tavo Dievas?'

4 Kai tai prisimenu, išlieju savyje savo sielą, nes buvau nuėjęs su minia, nuėjau su jais į Dievo namus, su džiaugsmo ir šlovinimo balsu, su minia, kuri švenčia.

5 Kodėl tu nusiminęs, mano siela? ir kodėl tu nerimauji dėl manęs? tikėkis Dievu, nes aš dar girsiu jį už jo veido pagalbą.

6 Mano Dieve, mano siela sugniuždyta manyje, todėl atsiminsiu tave iš Jordano krašto ir hermonitų, nuo Mizaro kalvos.

Taip pat skaitykite

Kodėl tu mane myli? 30+ geriausių nuoširdžių atsakymų, kai užduodamas klausimą

11 Kodėl tu nusiminęs, mano siela? ir kodėl tu nerimauji manyje? tikėkis Dievu, nes aš dar šlovinsiu jį, kuris yra mano veido sveikata ir mano Dievas.

 garbinti Biblijos eilutes
ŠALTINIS: pexels.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Depositphotos

Gali būti sudėtinga toliau šlovinti Dievą, kai viskas nesiseka. Tiesą sakant, tokiomis akimirkomis viskas tiesiog pabosta ir dažniausiai nesinori nieko daryti. Tačiau, kaip ir Dovydas, galite sužadinti savo dvasią ir paskatinti save garbinti bei šlovinti Dievą. Kai tai darai, atsiranda motyvacija, kurią suteikia Dievo Dvasia. Ši motyvacija ateina garbinant Dievą ir dar nesužinojus, kas vyksta, jūsų dvasia vėl bus gyva.

8. Efeziečiams 3:20-21 (KJV)

20 O tam, kuris gali padaryti daugiau, nei mes prašome ar galvojame, pagal mumyse veikiančią jėgą,

Taip pat skaitykite

Kaip turėtum rengtis eidamas į bažnyčią šlovinti Dievo?

21 Jam tebūna šlovė bažnyčioje per Kristų Jėzų per amžių amžius, nesibaigiantis pasaulis. Amen .

Šios eilutės išreiškia Dievo gebėjimą daryti didelius dalykus, viršijančius mūsų lūkesčius. Kai susiliečiate su šiomis eilutėmis savo šlovinimo ir garbinimo seanso metu, galite įvertinti Dievą už nuostabius ir galingus dalykus, kuriuos jis daro dėl jūsų, ir kurie jūsų nesuvokiami.

Kalbant apie šlovinimą ir garbinimą, vienas iš iššūkių, su kuriais susiduria kai kurie žmonės, yra atskirti juos. Girdite tokius klausimus: „Ką reiškia šlovinti ir garbinti Dievą?

Ką reiškia šlovinti ir garbinti Dievą

Garbinimas buvo apibrėžtas kaip pagarbios garbės ir pagarbos Dievui suteikimo veiksmas. Tai reiškia, kad kai mes garbiname Dievą, gerbiame Jį ir taip pat suteikiame Jam garbę, kurios Jis nusipelno. Mes atpažįstame, kas Jis mums yra ir ką Jis gali padaryti. Tai darant, vadinti Jį tokiais vardais kaip „galingas Dievas“, „dangaus ir žemės Kūrėjas“, „karo žmogus“ ir t. t. yra geri būdai garbinti Dievą. Sužinosite, kad šie vardai išreiškia, kas yra Dievas.

Taip pat skaitykite

Kas yra Dievas krikščionybėje? Sužinokite išskirtinius atsakymus šiame straipsnyje

Lygiai taip pat, šlovindami Dievą, su džiaugsmu pasakojame apie viską, ką Jis dėl mūsų padarė. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai vertiname Dievą už Jo gailestingumą, atleidimą, aprūpinimą, apsaugą ir bet kokią kitą naudą, kuria džiaugėmės iš Jo, mes tiesiog giriame Jį.

Kai tikrai garbini Dievą, tai ateina su nuolankumu ir savo niekio prieš Jį pripažinimu. Tai taip pat padeda pamatyti Dievą kaip suvereną ir vienintelę būtybę, galinčią išspręsti visas jūsų gyvenimo problemas. Garbinimas ateina per kiekvieną savo gyvenimo aspektą atiduodant Dievo kontrolei ir tada garbinant Jį ne tik už tai, kas Jis yra, bet ir už tai, ką Jis padarė. Tada, kai šlovinate Dievą, jūs pripažįstate, ką Jis padarė dėl jūsų – naudą, kuria jus apipylė.

Nors šlovinimas gali būti garbinimo dalis, garbinimas yra ne tik Dievo šlovinimas. Garbinimas turi būti gyvenimo būdas, o ne tik tai, ką darote kartais. Tai požiūris, kylantis iš širdies. Tiesą sakant, Jėzus nurodė, kad Tėvas ieško žmonių, kurie garbintų Jį dvasia ir tiesa (Jono 4:23) . Tai reiškia, kad Dievas ieško žmonių, kurie garbintų Jį iš savo vidinės būtybės ir remtųsi tiesa, esančia Jo Žodyje – Biblijoje. Tačiau siūlyti priimtiną garbinimą dvasia reiškia, kad garbintojo širdis yra laisva nuo bet kokio užteršimo, pavyzdžiui, nuodėmės, pykčio, piktumo ir visokių neigiamų dalykų, galinčių suteršti garbinimo auką.

Taip pat skaitykite

Viešpats yra mano ganytojas: psalmė, reikšmė, giesmė ir pamokslas

 garbinti Biblijos eilutes
ŠALTINIS: pexels.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Depositphotos

Be to, jei esate garbinimo vadovas, jums bus įdomu žinoti, kad yra Rašto eilučių, kurios gali padėti jums geriau atlikti savo užduotį. Todėl, be tų, kurios iki šiol buvo aptartos šlovinimo ir garbinimo klausimais, galime ištirti kai kurias eilutes, kurios taip pat padės jums atlikti užduotį.

TAIP PAT SKAITYKITE: Mano pagalba ateina iš Viešpaties – pamokslas, giesmė, žodžiai ir prasmė

Biblijos eilutės garbinimo vadovams

Pamaldų vadovų vaidmens bet kokiose tarnybose negalima nuvertinti. Daug kas priklauso nuo jų, nes savo garbinimu jie įtakoja tai, kaip žmonės šlovina Dievą bet kokios tarnybos metu. Taigi, kaip šlovinimo vadovas, čia yra keletas gražių Biblijos eilučių, rastų Šventajame Rašte, kurios gali padėti jums geriau tarnauti Viešpačiui ir bažnyčiai:

 • Ir kad pagonys šlovintų Dievą už jo gailestingumą. Kaip parašyta: Aš girsiu tave tarp pagonių ir giedosiu tavo vardui. – Romiečiams 15:9
 • Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo himnus Dievui, o kaliniai jų klausėsi. – Apaštalų darbai 16:25
 • Giedok šlovę Dievui, giedok šlovę! Giedok šlovę mūsų karaliui, giedok šlovę! Nes Dievas yra visos žemės Karalius; giedoti giesmes su psalme. – Psalmė 47:6–7
 • Tegul Kristaus žodis gausiai gyvena jumyse, mokydami ir įspėdami vieni kitus visa išmintimi, giedodami psalmes, giesmes ir dvasines giesmes, su dėkingumu širdyse Dievui. – Kolosiečiams 3:16
 • Ir nesigerkite vynu, nes tai yra ištvirkimas, bet būkite pilni Dvasios, kreipdamiesi vieni į kitus psalmėmis, giesmėmis ir dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir meloduodami Viešpačiui savo širdimi. - Efeziečiams 5:18-19
 • Giedokite, dangūs, nes VIEŠPATS tai padarė. šauk, žemės gelmės! Pradėkite dainuoti, o kalnai, o miškas ir visi medžiai jame! Nes VIEŠPATS atpirko Jokūbą ir bus pašlovintas Izraelyje. – Izaijas 44:23
 • Tegirdi išmintingasis savo išmintimi, nesigirti galiūnas savo galia, nesigirti turtuolis savo turtais, bet tas, kuris giriasi, tegiriasi, kad supranta ir pažįsta mane, kad aš esu Viešpats, kuris žemėje vykdo tvirtą meilę, teisingumą ir teisumą. Nes tai man patinka,sako Viešpats. – Jeremijas 9:23–24

Taip pat skaitykite

Kas yra tikėjimas pagal Bibliją?

Ar žinote, kad Dievo garbinimas neturi būti tik religinė veikla, tai turėtų būti jūsų gyvenimo būdas? Jei jums reikia ką nors panaudoti skatinant save ar kitus šlovinti Dievą ir Jį garbinti, toliau pateikiamos kelios citatos, kurias galite perskaityti ir pasidalinti, kad visi suprastų, jog taip pat reikia dėkoti Dievui.

 garbinti Biblijos eilutes
ŠALTINIS: pexels.com (pakeitė autorius)
Šaltinis: Depositphotos

Šlovinimo ir garbinimo citatos

 • Šlovinimas ir garbinimas nėra susiję su jūsų talentingumu ar nuostabiu ir gražiu balsu. Viskas apie savęs išsižadėjimą, tegul Dievas būna Dievas tavo gyvenime ir šlovink Jį visa širdimi ir siela. – Euginija Herlihi
 • Vieno dalyko, kurį išmokau išgyvendamas audrą, – tu gali šlovinti Dievą tamsoje! Jei Dievas leidžia šviesai šviesti iš tamsos, palaimink Dievą, aš galiu į savo situaciją iškviesti šviesą. Aš esu Dievo šviesa. Šlovinti Jį lemia ne diena ar naktis. Kad ir kokioje būsenoje atsidurčiau, aš ir toliau Jį pripažinsiu. Tada ir tik tada Jis nukreips mano kelią. – Shelena Griffiths
 • Mes nesame pašaukti būti linksmintojais ar atlikėjais, esame pašaukti šlovinti ir garbinti savo kūrėją. 'Ateik, giedokime Viešpačiui; sukelkime džiaugsmingą triukšmą išganymo uolai“. (Psalmyno 95:1). – Euginija Herlihi
 • Šlovinimas ir garbinimas neapsiriboja mums pažįstamomis dainomis, nepatinkančiomis ar nepritariamomis dainomis. Tai viskas apie bet kokias dainas, kurios paliečia Dievo širdį, nes Jis yra tautų ir genčių kūrėjas ir Jo troškimas yra, kad kiekviena tauta ir kiekviena gentis šlovintų ir garbintų Jį dvasia ir tiesa. Tai yra Dievas, kuriam mes tarnaujame.
 • Kai esate po baldakimu, turite uždaryti skėtį. Atsikratykite savo pasididžiavimo; šlovink Dievą! – Israelmore Ayivor
 • Įmonės garbinimas yra reguliarus maloningas priminimas, kad tai ne apie jus. Jūs gimėte gyvenime, kuris yra kito šventė. – Paulas Davidas Tripas

Taip pat skaitykite

Viešpaties palaiminimas – pamokslas, prasmė ir eilutė

Iš viso to, kas iki šiol buvo aptarta, matėme, kad Dievas tikisi, kad visą laiką Jį garbinsime ir šlovinsime, ir nors šlovinimas gali būti garbinimo dalis, garbinimas neapsiriboja vien tik giesmių giedojimu Dievui. Veiksmingas ir priimtinas garbinimas turi kilti iš mūsų slapčiausios būtybės ir tuo pat metu turėtų būti pagrįstas tiesos iš Dievo žodžio supratimu. Tai yra Dievo garbinimas dvasia ir tiesa. Tada su atitinkamomis šlovinimo Biblijos eilutėmis tampa lengva dėkoti Dievui taip, kad būtų Jam priimtina.

TAIP PAT SKAITYKITE: Biblijos eilutės apie meilę ir santuoką