Kodėl Biblijoje paklusnumas yra geriau nei auka

FAKTAI IR GYVENIMAS

Biblijoje sakoma, kad paklusti yra geriau nei aukojimas, o klausyti – nei avinų taukus – 1 Samuelio 15:22 (KJV). Šiame straipsnyje mes gilinsimės į didžiausią visų laikų knygą; Bibliją, kad sužinotume, kodėl joje sakoma, kad paklusnumas yra geriau nei auka.

  paklusnumas yra geriau nei auka
paklusnumas yra geriau nei aukos citatos
skirtumas tarp paklusnumo ir pasiaukojimo
Dievui patinka paklusnumas

TAIP PAT SKAITYKITE: Citatos apie mirtį ir sielvartą Skaityti daugiauPaklusnumas yra geriau nei aukojimasis NKJV

Samuelis tarė: „Ar Viešpats taip pat džiaugiasi deginamomis aukomis ir aukomis, kaip klausyti Viešpaties balso? Paklusti yra geriau už auką, o klausyti geriau nei avinų taukus.

Skirtumas tarp paklusnumo ir pasiaukojimo

Oksfordo žodynas paklusnumą apibrėžia taip:

„Įsakymo, prašymo ar įstatymo laikymasis arba pateikimas svetimai valdžiai“.

Tas pats žodynas taip pat apibrėžia auką kaip:

„Gyvūno ar žmogaus skerdimo veiksmas arba nuosavybės atidavimas kaip auka dievybei“.

Taip pat skaitykite

Kurios Biblijos eilutės apie laisvę įkvepia labiausiai? Skaityti daugiau nei 100 eilėraščių

Iš aukščiau pateiktų apibrėžimų suprantame didelį skirtumą tarp paklusnumo ir pasiaukojimo. Paklusnumas – tai valdžios nurodymo ar prašymo vykdymas, o auka – tai kažko, kas turima, dovanojimas dievui.

TAIP PAT SKAITYKITE: Pagrindiniai apskaitos principai

Dievui patinka paklusnumas

Kodėl Dievas džiaugiasi paklusnumu? Iš 1 Samuelio Rašto mes sužinome, kad Dievas, kuris yra Kūrėjas ir didžiausias autoritetas visatoje, nori, kad mes jam paklustume, nes tai rodo mūsų pasitikėjimą ir priklausomybę tik Juo. Paklusnumas Dievui atveria duris daugeliui palaiminimų. Jis yra Dievas, kuriam patinka apdovanoti savo žmones gerais dalykais. Jis pats sakė, kad jam nėra malonu bausti nusidėjėlius.

1 Samuelio 15 skyriuje yra keletas dalykų, kuriuos reikia išmokti. Ką reiškia paklusti ir ką reiškia nepaklusti.

Kodėl Dievas nemėgsta nepaklusnumo

Taip pat skaitykite

100 ir daugiau Jameso Baldwino citatų apie meilę, lygybę, priespaudą ir švietimą

1. Nepaklusnumas rodo netinkamą baimę

1 Samuelio 15:24 Saulius, kuris buvo karalius, prisipažino nepaklusęs Dievui, nes bijojo savo žmonių labiau nei Dievo.

2. Nepaklusnumas ir būrimo nuodėmė yra panašūs

Būrimas yra ieškojimas arba ieškojimas sužinoti, ką daryti, nesiklausant Dievo žodžio ir (arba) patarimo. Būtent ant to ir yra įtvirtintas nepaklusnumas. Dievas sako, kad tai daryk, o mes sakome: aš pasikonsultuosiu su kitu vadovavimo šaltiniu, kuris yra pats.

3. Nepaklusnumas yra stabmeldystė

Kai Dievas prašo mūsų ką nors padaryti, o mes vadovaujamės savo išmintimi ir pasirenkame daryti dalykus savaip, tampame stabmeldžiais. Mes pasirinkome pasitarti su savimi kaip alternatyvą Dievui ir savo proto patarimą vertiname geriau nei Dievo žodį bei nurodymus ir tampame kalti dėl stabmeldystės.

TAIP PAT SKAITYKITE: Ganos sužadėtuvių sąrašas Ga-Adangbei

Taip pat skaitykite

Skatinančios trumpos Biblijos eilutės apie tikėjimą ir stiprybę

  paklusnumas yra geriau nei auka
paklusnumas yra geriau nei aukos citatos
skirtumas tarp paklusnumo ir pasiaukojimo
Dievui patinka paklusnumas

Paklusnumas yra geriau nei aukos pamokslas

Kodėl mes, krikščionys, turime nešioti paklusnumą kaip apykaklę ant kaklo? Atsakymas yra todėl, kad visoje Biblijoje yra daug Šventojo Rašto eilučių, kuriose kalbama apie paklusnumą ir jo duodamą atlygį.

Išėjimo 19:5 (NLT)

'Dabar, jei paklusite man ir laikysitės mano sandoros, būsite mano ypatingas lobis tarp visų žemės tautų, nes visa žemė priklauso man.'

Išėjimo 23:22 (ESV)

„Bet jei atidžiai klausysitės jo balso ir darysite visa, ką sakau, aš būsiu jūsų priešų priešas ir jūsų priešų priešas“.

Pakartoto Įstatymo 11:27 (NLT)

„Būsi palaimintas, jei laikysi VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu“.

Pakartoto Įstatymo 28:1 (NIV)

„Jei tu iki galo paklusi VIEŠPAČIUI, savo Dievui, ir atidžiai vykdysi visus jo įsakymus, kuriuos tau šiandien duodu, VIEŠPATS, tavo Dievas, iškels tave aukščiau už visas tautas žemėje.

Taip pat skaitykite

Kas yra Ibrahimas Mahama? Žvilgsnis į jo kūrybą ir asmeninį gyvenimą

Kunigų 26:3-4 (ESV)

3 „Jei laikysitės mano įstatų, laikysitės mano įsakymų ir juos vykdysite,

4 Tada aš duosiu tau lietų savo metu, ir žemė duos derlių, o lauko medžiai duos vaisių“.

Psalmė 25:10 (NLT)

„VIEŠPATS su nepaliaujama meile ir ištikimybe veda visus, kurie laikosi jo sandoros ir paklūsta jo reikalavimams“.

Izaijas 1:19 (NIV)

„Jei būsi nusiteikęs ir klusnus, valgysi krašto gėrybes“.

Aukščiau pateiktos Rašto eilutės pabrėžia vieno ar žmonių, kurie pasirenka paklusti Dievui, naudą. Raštuose pamatysite, kad Dievas pažadėjo jiems atleisti, palaiminti jų žemę, padaryti juos iškiliais žmonėmis ir leisti jiems džiaugtis krašto, kuriame jie gyveno, gerumu.

Pakartoto Įstatymo 11:28 (NASB)

„ir prakeikimas, jei neklausysi Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, bet nukrypsi nuo kelio, kurį tau šiandien įsakau, sekdamas kitus dievus, kurių nepažinai“.

Taip pat skaitykite

Kaip turėtum rengtis eidamas į bažnyčią šlovinti Dievo?

Efeziečiams 5:6 (NASB)

„Tegul niekas jūsų neapgauna tuščiais žodžiais, nes dėl šių dalykų Dievo rūstybė užklumpa neklusnumo vaikus“.

Jeremijo 12:17 (NASB)

„Bet jei jie neklausys, aš išrausiu tą tautą, išrausiu ir sunaikinsiu ją“, – sako VIEŠPATS.

Kunigų 26:14-16 (NIV)

14 Bet jei neklausysi manęs ir nevykdysi visų šių įsakymų,

15 ir jei atmesite mano įsakymus ir bjaurėsite mano įstatymais, nevykdysite visų mano įsakymų ir taip sulaužysite mano sandorą,

16 Tada aš padarysiu tau taip: sukelsiu staigią siaubą, išsekusias ligas ir karščiavimą, kuris sugadins tavo regėjimą ir išeikvotų tavo jėgas. Tu veltui sėsi sėklą, nes tavo priešai jas valgys“.

Dievas griežtai baudžia už nepaklusnumą, kaip parodyta aukščiau esančiuose Raštuose.

  paklusnumas yra geriau nei auka
paklusnumas yra geriau nei aukos citatos
skirtumas tarp paklusnumo ir pasiaukojimo
Dievui patinka paklusnumas

Paklusnumas yra geriau nei pasiaukojimas komentaruose

Taip pat skaitykite

Evangelijos muzikantas tvirtina, kad Ganos maldas Dievui blokuoja smirdantys latakai

Ellicotto komentaras anglų kalbos skaitytojams

'Štai, paklusti yra geriau nei aukotis.' – Atrodytų, kad šiame atsakyme Viešpaties Dvasia nusileido ant Samuelio ir kad jis ištarė vieną iš tų susižavėjusių posakių, kurie retkarčiais per kiekvieną iš šių žodžių. Hebrajų pranašų gyvenimus šiems garsiems vyrams dieviškoji galia įpareigojo atiduoti savo draugams. Samuelio žodžius čia atkartojo arba bent jau nurodė kiti senojo epochos pranašai ir mokytojai; pavyzdžiui, žr. Psalmyno 50:8-14; Psalmė 51:16-17; Izaijas 1:11; Jeremijo 6:20; Michėjo 6:6-8; Ozėjas 6:6. Pats mūsų Viešpats savo žodžiais, įrašytais Mato 13 skyriuje, jei iš tikrųjų nenurodo šios ištraukos, iš esmės pareiškia tą patį.

Irenėjus, Haeris. 4:32 (cituojama Wordswortho), šiame didžiuliame Samuelio išgelbėjime matomas aiškus supratimas, kad ateis diena, kai Izraeliui liepiamos deginamosios aukos užims vietą paprastam širdies garbinimui. Wordsworthas taip pat cituoja svarų šv. Grigaliaus komentarą (Moral. 35:10): „Aukodamas (per áldozatas) žmogus aukoja tik keistą kūną, o paklusdamas – savo valią.

Taip pat skaitykite

Ganos pastorius perspėja, kad „Game of Thrones“ gerbėjai gali nepakliūti į dangų

Paklusnumas yra geriau nei aukojimo citatos

Kai kurios paklusnumo citatos

  • 'Paklusnumas yra tikėjimo aktas; nepaklusnumas yra netikėjimo rezultatas.' - Edvinas Louisas Cole'as
  • 'Jei sakote Dievui ne, nes Jis nepaaiškins, kodėl Jis nori, kad ką nors darytumėte, iš tikrųjų trukdote Jo palaiminimui. Tačiau kai sakote Jam 'taip', visas dangus atsiveria, kad išlietų Jo gerumą ir atlygintų už jūsų paklusnumą. Svarbiau nei materialūs palaiminimai yra tai, ko Jis mus moko mūsų dvasioje. - Charlesas Stanley
  • 'Visi Dievo pažadai yra nuolankaus paklusnumo sąlyga.' – Ellen G. White
  • 'Taisyklės skirtos kvailių paklusnumui ir išmintingų žmonių vadovavimui.' - Hario diena

Kalba apie paklusnumą yra geriau nei pasiaukojimas

Robertas A. Millikanas, labai pasižymėjęs ir žymus fizikas, didžiąją savo gyvenimo dalį sujungęs mokslą ir visuomenę, 1922 m. rašė: „Pasaulio išgelbėjimas slypi ugdant mokslą kartu su tikėjimo moralinių ir dvasinių vertybių tikrovė“

Taip pat skaitykite

Galingos šlovinimo ir garbinimo Biblijos eilutės (su vaizdais)

Nes maištas yra kaip raganavimo nuodėmė, o užsispyrimas yra kaip neteisybė ir stabmeldystė. Kadangi tu atmetei Viešpaties žodį, jis taip pat atmetė tave iš karaliaus. [1 Samuelio 15:22–23]

Saulius atsakė Samueliui per daug pažįstamais žodžiais: „Nusidėjau, nes pažeidžiau Viešpaties įsakymą ir tavo žodžius, nes bijojau žmonių ir paklusau jų balsui“ (1 Samuelio 15:24). Tai, ko jis bijojo žmonių, primetė Viešpats. Asmeninė atskaitomybė ir atsakomybė yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys mūsų gebėjimą sugrįžti į Tėvo buvimą. Citata iš antrojo tikėjimo straipsnio: „Mes tikime, kad žmonės bus baudžiami už savo nuodėmes, o ne už Adomo nusižengimą“.

Paklusnumas yra geriau nei patarlių aukojimas

Patarlės 21:3 (NASB)

„Teisumą ir teisingumą VIEŠPATS geidžia labiau nei aukos“.

Šis Raštas remia 1 Samuelio 15:22, kuriame pakartojama, kad Dievas myli ir laimina paklusnusį žmogų, o nepaklusnus žmogus yra prakeiktas.

Taip pat skaitykite

Viešpaties palaiminimas – pamokslas, prasmė ir eilutė

Pažvelkite į Biblijos eilutes apie paklusnumą ir pamatysite, kodėl paklusnumas yra geriau nei auka. Paklusnumas ir palaiminimas eina koja kojon!

TAIP PAT SKAITYKITE: Užimti interneto kontaktiniai numeriai ir parduotuvių vietos